ระดมความคิดเห็น “ศักยภาพในการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.แพร่”

ระดมความคิดเห็น

ระดมความคิดเห็น “ศักยภาพในการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.แพร่” เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ช่วงเวลาระหว่าง 10.00 – 12.00 น. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ในห้วข้อ “ศักยภาพในการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดแพร่”

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยขับเคลื่อนในด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ด้านพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต และด้านการพัฒนาส่งเสริมเมืองให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์

ระดมความคิดเห็น

รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคให้เติบโต เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการของธุรกิจ และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยกิจกรรมประกอบด้วย สินทรัพย์หรือของดีในพื้นที่ ทั้งที่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่รู้จัก

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจในย่านจาก 9 สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts & Folk Art) ศิลปการแสดง (Performing Art) ภาพยนต์และภาพถ่าย (Film & Photography) ดนตรี (Music) แฟชั่น (Fashion) การออกแบบ (Design) อาหาร (Gastronomy) แพทย์แผนไทย (Spa) นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ ปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ กลุ่มคนที่ทำงานขับเคลื่อนในพื้นที่ บทบาทและความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มต่างๆ

Send your Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *