เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) เริ่มซื้อขาย 27 เม.ย. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) เริ่มซื้อขาย 27 เม.ย. นี้

พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS)` เคาะราคาIPO 2 บ.จอง 19–21 เม.ย.64

บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 27 เม.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,080 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROS”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROS” ในวันที่ 27 เมษายน 2564

PROSเป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่ให้บริการหลากหลายและครบวงจร ทั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ โดยมีบริษัทย่อยคือ บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด ดำเนินธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีฐานลูกค้ากระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 768 ล้านบาท และมีโครงการในอนาคตที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลหรือได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงการว่าจ้างแล้วอีกจำนวน 1,230 ล้านบาท

PROSมีทุนชำระแล้ว 270 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 400 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2564 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 280 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,080 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 22.22 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 48.76 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท โดยมีบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรายใหญ่ของประเทศ โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานมากว่า 24 ปี มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง สำหรับเงินลงทุนที่ได้จะนำไปลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ PROSมีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ กลุ่มรัตนแสงสรวง ถือหุ้น 35.05% นายประวิทย์ ลัญจกรกุล ถือหุ้น 14.91% และนายวัชรพล รุจิเรข ถือหุ้น 13.43% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.prosperengineering.co.th และ www.set.or.th แทงบอลออนไลน์

Send your Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *