STGT ว่าจ้างบริษัทในกลุ่ม STA ติดตั้งเครื่องจักรขยายกำลังผลิต 600 ลบ.

STGT ว่าจ้างบริษัทในกลุ่ม STA ติดตั้งเครื่องจักรขยายกำลังผลิต 600 ลบ.-ซื้อที่ดินตั้ง รง.ใหม่

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ 25 ส.ค.63 มีมติอนุมัติการรับจ้างโครงการขยายกำลังการผลิตของ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) สาขาสุราษฎร์ธานี โครงการ 2 และ โครงการ 3 โดยบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PSE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่STA ถือหุ้น 99.99% สำหรับงานบริการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว โดยมีมูลค่างานในการว่าจ้างเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการขยายกำลังการผลิตโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี 2 และ 3 ที่จะต้องมีการจัดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตถุงมือยางเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรว่าจ้าง PSE อีกทั้งการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยางเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่บริษัทไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าล่วงรู้เทคโนโลยีในการผลิต ซึ่ง PSE มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ส หรับการผลิตถุงมือเป็นอย่างดีรวมทั้งได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทมาอย่างยาวนาน

ขณะที่คณะกรรมการบริษัท STGT ก้ได้มีมติอนุมัติการว่าจ้าง PSE เช่นกัน โดยจะทำรายการภายในเดือน ก.ย.63 และได้มีมีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินเนื่อที่รวม 205 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา จากบุคคลเกี่ยวโยง ราคาซื้อขาย ไร่ละ 460,000 บาท คิดเป็นมูลค่าซื้อขาย 94,699,625 บาท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตามโครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI โดยบริษัทฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 8 ปี และสิทธิประโยชน์ในค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 เท่า เป็นระยะเวลาเวลา 10 ปี รวมถึงได้รับประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้า เนื่องจากอยู่ใกล้ด่านพรมแดนสะเดา สามารถขนส่งสินค้าโดยผ่านท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซียได้ ทำให้สามารถลดการกระจุกตัวของท่าเรือสงขลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกด้วย

ufa24h

 

 

Send your Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *