สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน มุ่งสร้าง “นักวิจัยคุณภาพ”

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน มุ่งสร้าง “นักวิจัยคุณภาพ” มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน มุ่งส่งเสริมงานวิจัยคุณภาพด้านตลาดทุนไทยในวงกว้าง สร้าง นักวิจัยคุณภาพ และเครือข่ายนักวิชาการและภาคตลาดทุน โดยมอบ 5 รางวัลให้แก่งานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2562 ได้แก่ นายธนวัฒน์ ชิวหวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานวิจัยหัวข้อ “Stock Market Prediction Using Deep Learning Based Model with Event Embedding and Technical Indicators” และนายณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “The Effect of Venture Capital Network and Institutions on Portfolio Companies’ Performance in Southeast Asia”

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนเชิงลึกและมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสทำงานวิจัยด้านตลาดทุนและแลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุน ซึ่งในปี 2562 มีผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ 34 ผลงานจากหลากหลายสาขาในมหาวิทยาลัยต่างๆ มากกว่าปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจเกี่ยวกับการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนที่ขยายไปในวงกว้าง มีการนำความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่นๆ มาประยุกต์ให้งานวิจัยมีมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม

Send your Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *