ก.ล.ต. รับฟังความคิดเห็นปรับปรุงการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์ ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลการ ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เหมาะสมและเท่าทันพัฒนาการของธุรกิจและสภาพการณ์ปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและพัฒนาการด้านนวัตกรรมทางการเงิน โดยยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม อ่านเพิ่มเติม

Send your Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *